* Vui lòng chọn hình thức tham gia

Cự ly

SUPER EARLY BIRD

20/8 – 29/8/2022

EARLY BIRD

30/8 – 18/10/2022

STANDARD

19/10 – 26/02/2023

42 KM

21 KM

10 KM

05 KM

Không áp dụng hình thức đăng ký gia đình

Theo giá vé cá nhân

Giảm 50% giá vé (tương ứng với giai đoạn đăng ký)của các thành viên trong gia đình có độ tuổi từ 5 – 10

  1. Phải có tối thiểu 1 em bé dưới 10 tuổi và 1 người lớn mới đủ điều kiện tham gia đăng ký hình thức gia đình
  2. Dựa vào điều kiện thể chất các bé dưới 10 tuổi không thể đăng ký tham gia chạy cự ly 10 km
  3. Thời hạn thanh toán đăng ký nhóm: Thanh toán cần hoàn tất trễ nhất là 1 ngày trước ngày đóng cổng của giai đoạn đăng ký mới đủ điều kiện áp dụng giá của giai đoạn đó
  4. Vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage của giải hoặc liên hệ đăng ký qua email stopandsports@gmail.com để được tư vấn

Thông tin trưởng nhóm

Đăng ký nhóm

Ưu đãi đặc biệt cho vận động viên đăng ký:

Đăng ký thành viên từ 50 thành viên trở lên sẽ được in tên nhóm lên áo thi đấu của vận động viên của các cự ly

Lưu ý: Chỉ cho phép chỉnh sửa thông tin cự ly, size áo cho tới hết ngày 26/02/2023