Thanh toán kinh phí tham dự

Đăng ký giải thành công

Xác nhận đăng ký thành công và số BIB sẽ được gửi đến email của bạn trong vòng 24h sau khi thanh toán thành công.Hạn thanh toán cho đăng ky nhóm: 26/02/2023. 23h59Thông tin đăng ký của bạn sẽ được cập nhật tại, Tài khoản cá nhân & email: it.mrmoney@gmail.com

Khi cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Ban tổ chức+ Hotline: 0379 521 541+ Email: stopandtunmarathonbtv@stopandsports.com+ Địa chỉ: Thôn Hồng Chính, Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận