* Vui lòng chọn hình thức tham gia

10 – 29 người

-10%

30 – 49 người

-15%

50 – 100 người

-20%

Trên 100 người

-25%

Doanh nghiệp
Bình Thuận

-30%

Đăng ký nhóm

số lượng

SUPER EARLY BIRD

20/8 – 29/8/2022

EARLY BIRD

30/8 – 18/10/2022

STANDARD

19/10 – 16/3/2023

Nhóm từ 10 – 29

Nhóm từ 30 – 49

Nhóm từ 50 – 100

Nhóm trên 100

Không áp dụng giá ưu đãi đăng ký nhóm

Không áp dụng giá ưu đãi đăng ký nhóm

Giảm 5% & in tên lên nhóm áo

Giảm 10% & in tên lên nhóm áo

Giảm 10%

Giảm 50%

Giảm 20% & in tên lên nhóm áo

Giảm 25% & in tên lên nhóm áo

1.Mức khuyến mãi được tính trên mức giá bán của từng giai đoạn tương ứng

2.Thời hạn thanh toán đăng ký nhóm: Thanh toán cần hoàn tất trễ nhất là 1 ngày trước ngày đóng cổng của giai đoạn đăng ký mới đủ điều kiện áp dụng giá của giai đoạn đó

3.Vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage của giải hoặc liên hệ đăng ký qua email info@stopandsports.com để được tư vấn

Ưu đãi đăng ký nhóm dành cho doanh nghiệp Bình Thuận

số lượng

SUPER EARLY BIRD

20/8 – 29/8/2022

EARLY BIRD

30/8 – 18/10/2022

STANDARD

19/10 – 16/3/2023

Nhóm dưới 10 – 50 người

Nhóm từ trên 50 người

Không áp dụng
chương trình ưu đãi

Giảm 30% trên giá bán giai đoạn standard

Giảm 30% trên giá bán giai đoạn standard & in tên nhóm trên áo

1. Khi đăng ký phải có xác nhận bằng hình ảnh là doanh nghiệp đang hoạt động tại Bình Thuận để được hưởng mức giảm giá

2.Thời hạn thanh toán đăng ký nhóm: Thanh toán cần hoàn tất trễ nhất là 1 ngày trước ngày đóng cổng của giai đoạn đăng ký mới đủ điều kiện áp dụng giá của giai đoạn đó

3.Vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage của giải hoặc liên hệ đăng ký qua email info@stopandsports.com để được tư vấn

Thông tin trưởng nhóm

Đăng ký nhóm

Ưu đãi đặc biệt cho vận động viên đăng ký:

Đăng ký thành viên từ 50 thành viên trở lên sẽ được in tên nhóm lên áo thi đấu của vận động viên của các cự ly

Lưu ý: Chỉ cho phép chỉnh sửa thông tin cự ly, size áo cho tới hết ngày 26/02/2023