Thanh toán kinh phí tham dự

Tham gia nhóm thành công

Xác nhận đăng ký thành công sẽ được gửi đến email của bạn trong vòng 24h sau khi trưởng nhóm thanh toán thành công .Hạn thanh toán cho đăng ký của nhóm là đến 23h59 ngày 27/02/2023

Trưởng nhóm vui lòng lấy link đăng ký của nhóm trong TRANG CÁ NHÂN để gửi cho các thành viên trong nhóm tiến hành các bước đăng ký thông tin

Khi cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Ban tổ chức+ Hotline: 0379 521 541+ Email: info@stopandsports.com+ Địa chỉ: Thôn Hồng Chính, Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận